Comments

Wielka Brytania. Służba zdrowia. Na oddziałach położniczych ma obowiązywać nowa terminologia inkluzywna, ,,przyjazna dla osób trans”