Comments

Dyrektor Muzeum KL Auschwitz negatywnie ocenił nominację osoby Tomasza Greniucha na szefa IPN