Comments

Mecenas Giertych napisał list, na który dostał mocną odpowiedź