Comments

NieKlękaMY tak, jak na Olimpiadzie #Berlin1936 nie #heil’owaliśMY. JesteśMY dumni z Polski