Comments

Marek Tumanowicz prezenter Dziennika Telewizyjnego w czasie stanu wojennego „walczy” dziś z imieniem KOD na ustach z dyktaturą PiS