Comments

21-26 kwietnia 1945 r. – bitwa pod Budziszynem. Hekatomba 2. Armii Wojska Polskiego